محمود گلابچی استاد نمونه دانشکده معماری دانشگاه تهران

چهره ماندگار جمهوری اسلامی ایران در مهندسی راه و ساختمان

 • مرتبه دانشگاهی:  استاد، پایه ۳۷
 • دارای کرسی یونسکو در معماری (UNESCO Chair in Architecture)
 • استاد نمونه دانشگاه های کشور
 • پژوهشگر برجسته دانشگاه های کشور
 • مهندس نمونه کشور
 • استاد نمونه دانشگاه تهران
 • پژوهشگرنمونه دانشگاه تهران
 • سردبیر مجله بین‎المللیInternational Journal of Architectural Technology
 • تاسیس کننده قطب علمی فناوری معماری
 •  تاسیس کننده رشته تکنولوژی معماری
 •  تاسیس کننده رشته مدیریت پروژه و ساخت
 • عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان (۱۳۷۵ تاکنون)
 • رئیس شورای فناوری‎های نوین ساختمانی و شورای قطب علمی فناوری معماری
 • عضو هیات امنای انجمن مفاخر معماری ایران